ТПП України

ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ – ТПП України

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Аби полегшити бізнесу роботу, в ТПП України розробили спеціальні положення для реалізації повноважень торгово-промислових палат в Україні в питаннях експертизи.

Експерт торгово-промислової палати в Україні – фахівець, який має відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень, що визначений посадовою інструкцією, володіє необхідною компетенцією, науковим та/або практичним досвідом, спеціальними знаннями, що підтверджено відповідними документами, та працює в ТПП в Україні за трудовим договором (строковим/безстроковим), контрактом, цивільно-правовим договором.

Загальні принципи діяльності експерта – законність, незалежність, всебічність, повнота та об’єктивність, конфіденційність, ділова етика.

ТПП в Україні створюють умови для підтримання належного рівня компетентності експертів шляхом забезпечення їх методичними матеріалами, законодавчими, нормативними та іншими документами, необхідними для здійснення окремих видів діяльності; організації навчання (навчальних заходів, тематичних семінарів, тренінгів тощо) з подальшою атестацією за відповідними напрямами експертизи.

Порядки надання відповідних послуг ТПП в Україні визначаються окремими локальними нормативно-правовими актами, що мають уніфікований характер.

Перелік видів діяльності представлений в Реєстрі «Експертів та видів діяльності»

Джерело – ТПП України


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •